Eximasig trece la sistemul unitar de administrare pentru reducerea costurilor

Eximasig, companie controlată indirect de stat, a decis trecerea de la sistemul de administrare dualist la cel unitar, societatea  urmând să fie condusă de un Consiliu de administrație alcătuit din 5 membri.

”Motivele care au stat la baza deciziei de a se propune acționarilor aprobarea trecerii administrării Eximasig la sistemul de management unitar sunt numărul minim necesar de membri ai Consiliului de administrație impus de sistemul de managament dualist este de opt comparativ cu doar cinci potrivit sistemului de managament unitar (inclusiv membrii executivi). (…) În plus, volumul de afaceri derulate, riscurile administrate și cota de piață deținută de asigurător în prezent nu justifică costurile financiare implicate de alinierea organigramei actuale la prevederile sistemului dualist. Un alt motiv este încheierea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și a Directoratului companiei pe parcursul anului viitor”, au transmis reprezentanții Eximasig.

În prezent, asigurătorul este condus de un Directorat format din 3 membri, și anume Andrei Răzvan Micu – președinte, Dan Constantin Dobrea – membru și Ionuț Loșonți-Boncea – membru, potrivit datelor companiei.

Mandatele membrilor Directoratului asigurătorului expiră în iulie 2017, conform unor hotărâri ale acționarilor din aprilie 2014.

Consiliul de Supraveghere al Eximasig îi include pe Traian Halalai – președinte, Paul Ichim – membru și Tudor Baltă – membru, potrivit datelor din raportul anual al Eximbank pe 2015.

Mandatele acestora expiră în februarie 2017, conform unor hotărâri ale acționarilor din februarie 2013.

Potrivit Legii 31/1990, Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al unei societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății către directori este obligatorie.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor, și anume stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății, stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, supravegherea activității directorilor, pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia, introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

În cazul în care într-o societate pe acțiuni este decisă delegarea atribuțiilor de conducere către directori, majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membri neexecutivi ai Consiliului de administrație sunt cei care nu au fost numiți directori.

Cu un capital social de 37,64 milioane de lei, Eximasig este specializată în asigurarea riscurilor financiare și a altor tipuri de riscuri complementare acestora (bunuri, răspunderi, cargo, accidente, ș.a.) asociate operațiunilor de export, cât și operațiunilor comerciale interne.

Cu un capital social de 37,64 milioane de lei, Eximasig este specializată în asigurarea riscurilor financiare și a altor tipuri de riscuri complementare acestora (bunuri, răspunderi, cargo, accidente, ș.a.) asociate operațiunilor de export, cât și operațiunilor comerciale interne.

Acționarul majoritar este Eximbank, cu peste 93% din titlurile asigurătorului. Eximbank este controlată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Societatea a fost înființată în 2009, în urma recomandărilor Comisiei Europene, care a solicitat separarea celor două activități ale Eximbank – creditare și asigurări. Activitatea de subscriere a început în 2010.

În 2015, subscrierile asigurătorului au scăzut cu 11,4%, la 18,04 milioane de lei, iar pierderile au coborât de la 3,55 milioane de lei la 816.547 lei.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, Eximasig a raportat pierderi în fiecare an de funcționare, care însumează 29,09 milioane de lei în perioada 2010 – 2015.

Sursa

DISTRIBUIȚI