Cine este obligat să întocmească raportările contabile la 30 iunie 2018?

Conform Articolului 2 alineatele (1), (2) și (3) din Ordinul MFP 2531/2018, au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la 30 iunie 2018 următoarele entităti care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei:

 • persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP 1.802/2014, cu modificările si completările ulterioare;
 • societătile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul MFP 2.844/2016;
 • operatorii economici care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitătii 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, au obligatia să întocmească si să depună raportarea contabilă la 30 iunie 2018 [articolul 5 alineatul (1) si (2) din Ordinul MFP 2531/2018:

 • subunitătile deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, cu verificarea încadrării în plafonul cifrei de afaceri pe baza indicatorilor determinati conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2017;
 • sediile permanente din România care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate si care reprezintă subunităti fără personalitate juridică.

Raportările contabile la 30 iunie 2018 se depun la organele fiscale sau se transmit prin postă în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice cuprinde un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

Formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă formatului electronic, se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice pus la dispozitia entitătilor gratuit de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finantelor Publice la adresa: www.anaf.ro/Declaratii electonice/Descărcare declaratii/Raportări contabile semestriale 2018.

Entitătile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP 1.802/2014, cu modificările si completările ulterioare si subunitătile deschise în România de societăti rezidente în state apartinând Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, în conditiile legii, care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, întocmesc si depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2018 care cuprind următoarele formulare:

(a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

(b) Contul de profit si pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit si pierdere (cod 20);

(c) Date informative (cod 30).

Raportările contabile la 30 iunie 2018 se semnează de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

 • directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii contabilitătii;
 • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2018 se semnează si de către administratorul sau persoana care are obligatia gestionării entitătii.

NU DEPUN RAPORTAREA CONTABILĂ la 30 iunie 2018 următoarele entităti:

 • cele care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2018;
 • cele care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară;
 • cele înfiintate în cursul anului 2018;
 • persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii;
 • cele care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei.

Pentru a scăpa de grija raportărilor financiare puteți apela la o firmă de contabilitate  care oferă servicii de contabilitate.

Sursa

DISTRIBUIȚI